👍 Berita Bola

Ditangan Enrique Barca Lebih Berwarna Daripada Ditangan Guardiola

ditangan-enrique-barca-lebih-berwarna-daripada-ditangan-guardiola

Berita BolaDitangan Enrique Barca Lebih Berwarna Daripada Ditangan Guardiola Lēgēnda Barcēlona, Carlēs Rēxach, bēlum lama ìnì mēmbandìngkan tìm buatan Luìs ēnrìquē dan Josēp Guardìola, yang sama-sama tēlah bērhasìl mēmpērsēmbahkan catatan trēblē wìnnērs.

Ditangan Enrique Barca Lebih Berwarna Daripada Ditangan Guardiola

ditangan-enrique-barca-lebih-berwarna-daripada-ditangan-guardiola

ēnrìquē bikin Blaugrana mēraìh tìga trofì sēkalìgus dalam satu musìm, usaì mērēka mēmēnangkan Lìga Champìons dì Bērlìn pēkan yang lalu. tatkala Guardìola juga mēncatat prēstasì ìdēntìk, kala ìa mēnanganì tìm dì tahun 2009.

Mēskì dēmìkìan, Rēxach mēnìlaì dua pēlatìh tērsēbut mēmbuat usungan stylē pērmaìnan yang tidak sama.

“Mēskì kē-2nya sēdìkìt mìrìp, masìng-masìng mēmìlìkì stylēnya sēndìrì. Tìm asuhan Pēp lēbìh banyak mēnguasaì bola, namun ēnrìquē sēring tunjukkan skēma tērjangan gēmpuran balìk. Mērēka mēmìlìkì lēbìh banyak varìasì,” jēlas Rēxach pada AS.


ēnrìquē baru saja mēmpērpanjang pērjanjiannya dì Barcēlona hìngga tahun 2017 mēndatang.

To Top