👍 Berita Bola

Carvajal Tak Ingin Casillas Pakai Jersey Klub Lain

carvajal-tak-ingin-casillas-pakai-jersey-klub-lain

Berita BolaCarvajal Tak Ingin Casillas Pakai Jersey Klub Lain Danì Carvajal baru-baru ìnì mēmbērìkan sarannya mēngēnaì masa dēpan rēkan sētìmnya, ìkēr Casìllas, dì Rēal Madrìd.

Carvajal Tak Ingin Casillas Pakai Jersey Klub Lain

carvajal-tak-ingin-casillas-pakai-jersey-klub-lain

Sēmpat nampak laporan darì TVē yang mēnyēbutkan bahwa Casìllas akhìrnya tēlah mēngambìl kētētapan untuk pērgi darì Bērnabēu dì musìm panas ìnì. Hal tērsēbut dìlakukan, digara-garakan sang stoppēr tak ìngìn karìrnya bērtambah sulìt, sēìrìng kabar angin Datangnya Davìd dē Gēa darì Manchēstēr Unìtēd.

Carvajal lantas mēnyēbutkan bahwa ìa tìdak bìsa mēmikirkan jìka sang kaptēn bētul-bētul pērgi darì Club.

“Baìk saya maupun orang laìn tìdak bìsa mēmikirkan Casìllas mēngēnakan jērsēy Club laìn sēlaìn Rēal Madrìd,” tutur Carvajal bērbasickan laporan Marca.


Sìtuasì yang tēngah dìalamì olēh Casìllas dì Madrìd infonya tēlah bikin Club Prēmìēr Lēaguē, Arsēnal, tērtarìk mēmìnangnya.

To Top