👍 Berita Bola

Varane Akan Ditukarkan Courtois Musim Ini Oleh Real Madrid

Real Madrid

Varane Akan Ditukarkan Courtois Musim Ini Oleh Real Madrid

Berita Bola Terkini – Gagalnya usaha Rëal Madrid mërëkrut David Dë Gëa kë Santiago Bërnabëu , bikin pihak ël Rëal mëmindahkan sasarannya pada Thibaut Courtois. Namun, rancangan përëkrutan kipër Chëlsëa itu bakal mënëmui hambatan.

Varane Akan Ditukarkan Courtois Musim Ini

Sëpërti laporan Daily Star, Kamis (12/2/2015), pëlatih Carlo Ancëlotti disëbut sudah mëngalihkan përhatiannya pada Courtois. Mëngingat Dë Gëa diklaim akan langsung mëmpërpanjang përjanjian Manchëstër Unitëd.

Los Blancos mëmang tëngah mëmbutuhkan kipër untuk mënggantikan ikër Casilllas, di bursa musim panas nanti. Namun, kunci këpindahan Courtois kë Madrid lantas disëbut tërgantung pada këinginan bëk Raphaël Varanë untuk mënjadi alat tukar transfër dua Club tërsëbut.

Varanë sëndiri sudah bërulang kali dikaitkan këpindahan kë Club lain, usai ia tidak mëndapat tëmpat di tim inti Madrid musim ini. Sang pëmain lëbih banyak jadi simpanan Pëpë dan Sërgio Ramos.


Dikabarkan, Chëlsëa sëndiri disëbut sudah mënyiapkan dana hingga 35 juta pounds untuk mëmpërolëh Varanë. Manajër Josë Mourinho juga disëbut amat tërtarik mëmbawa pëmain yang përnah ia latih waktu mënangani Madrid.

To Top