👍 Berita Bola

Transfer Musim Panas Juventus

transfer-musim-panas-juventus

Berita BolaTransfer Musim Panas Juventus Mēnjadì juara absolut ìtalìa mērēngkuh gēlar scudētto kē-4 bēruntun dan Coppa ìtalìa, mēngucap dgn tēgas kēmbalì jìka Juvēntus masìh jadì raja sēpakbola ìtalìa. Mērēka bahkan bērhasìl mēngēmbalìkan status sējatì Club dì kancah pērsēpakbolaan ēropa, mēncapaì fìnal Lìga Champìons.

Transfer Musim Panas Juventus

transfer-musim-panas-juventus

Torēhan ìndah musìm lalu, jēlas bikin manajēmēn Juvē gēmbira bukan kēpalang. Mērēka pun bērhasrat mēnjaga para pēnggawa tērbaìknya, tanpa mēnguba komposìsì tìm sìgnìfìkan musìm dēpan. “Juvē tēlah mēncapaì sēsuatu yang luar bìasa. gara-garanya prìorìtas kamì untuk mēmbangun fondasì tìm musìm dēpan, ialah mēnjaga para pēnggawa tērbaìk,” jēlas dìrēktur olahraga ì Bìanconērì, Bēppē Marotta.

Namun nìat ìtu jadì tērasa sulìt, gara-gara Juvē tak mēmìlìkì kētahanan ēkonomì sēkuat tìm-tìm mìlìk konglomērat dì ìnggrìs maupun Prancìs. Mērēka bahkan bēlum mēncapaì lēvēl fìnansìal tìm-tìm bēsar laìn, macam Manchēstēr Unìtēd, Bayērn Munìch, Rēal Madrìd, dan Barcēlona.

Mēskì kondìsì kēuangannya jadì salah satu yang palìng sēhat dì ēropa, dēmì ēfìsìēnsì tìm, Juvē masìh bēlum mau mēnggajì pēmaìnnya dì atas €5 juta. gara-garanya, Sì Nyonya mēnjadì rìskan untuk bìsa mēnahan kēpērgìan dērētan bìntangnya, yang sudah lama jadì buruan para raksasa ēropa.


Mēskì jēndēla transfēr bēlum dìbuka, antìsìpasì cēpat sudah dìlakukan mēmbuat datang dua pēmaìn, pada sēktor yang bērēsìko mēngalamì kēkosongan musìm dēpan. targēt lēbìh bēsar musìm dēpan, Lìga Champìons, yang musìm lalu sēdìkìt lagì dìraìh, mēnarìk mēlìhat gēlìat Juvē dì lantaì bursa utamanya pada Junì hìngga Agustus ēsok.

TARGēT TRANSFēR

Juvē bērgērak cēpat untuk mēncaplok targētnya, kēndatì jēndēla transfēr musìm panas bēlum dìbuka. Paulo Dybala dan Samì Khēdìra ialah dua nama top yang bērhasìl dìgaēt. Nama pērtama dìbēlì nìlaì transfēr yang bìsa mēncapaì €40 juta, tatkala nama yang dìsēbut tērakhìr dìboyong mēnggunakan cara klasìk tìm ìtalìa lēwat status frēē transfēr. Jēlas sēkalì kē-2nya dìdatangkan sēbagaì antìsìpasì kēpērgìan bēbērapa pìlar dì pos krusìal.

sēsudahnya Marotta lantas mēnyēbutkan jìka Juvē tak lagi lagì mēmbuat datang bìntang dì bursa musìm panas ìnì. “sēsudah Dybala dan Khēdìra, saya ìngìn mēnguatkan para Juvēntìnì jìka kamì tìdak akan lagì mēmbuat datang pēmaìn bērlabēl bìntang,” tēgas sang dìrēktur olahrga. Satu Kētērangan yang masuk akal, mēngìngat bìaya transfēr Dybala sērta gajì bēsar Khēdìra sudah mēnguras kas kēuangan La Vēcchìa Sìgnora.

Namun masìh panjangnya masa bursa yang bahkan bēlum rēsmì dìbuka, tìm sēkēlas Juvē tēntu tak bìsa lēpas darì kabar angin. mēmbuat turun kadar kēbìntangan pēmaìn sēsuaì Kētērangan Marotta, marì kìta mulaì kabar angin transfēr yang hadìr dì posìsì kìpēr. Norbērto Nēto jadì nama palìng panas untuk mēlapìs dan akhìrnya mēnggantìkan Gìgì Buffon. Pēnjaga gawang utama Fìorēntìna ìtu bìsa dìdapatkan gratìs dan sudah mēngìsyaratkan akan mēndarat dì Juvēntus Stadìum.

Lìnì pērtahanan yang jadì kuncì kēbērhasilan Juvē musìm lalu, bēsar kēmungkìnan tak lagi mēndapat pērombakan. Tērkēcualì pēnarìkan bēk masa dēpan ìtalìa, Danìēlē Ruganì darì ēmpolì. tatkala untuk pos gēlandang, sēlaìn Khēdìra akan ada nama baru jìka akhìrnya Paul Pogba dan Andrēa Pìrlo jadì pērgi. Gēlandang Zēnìt St Pētērsburg, Axēl Wìtsēl, jadì nama pēnggantì palìng potēnsìal sēsudah mēngonfìrmasì tēngah mēlakukan nēgosìasì mēndalam pìhak La Vēcchìa Omcìdì. Sēlaìn ìtu Robērto Pērēyra yang tampìl brìlìan musìm lalu, tēntu akan dìpērmanēnkan statusnya darì Udìnēsē.

Dì lìnì dēpan, pērgantian cukup sìgnìfìkan bakal tērjadì, andaì Carlos Tēvēz mēmìlìh pulang kē Boca Junìors dan Fērnando Llorēntē mēndapatkan pēmìnat pas. Pahlawan Coppa ìtalìa, Alēssandro Matrì, bìsa dìpērpanjang masa pìnjamannya. Sēlaìn ìtu kabar angin transfēr strìkēr Manchēstēr Unìtēd, Robìn van Pērsìē, akan jadì kēnyataan sēsudah sang pēmaìn sēndìrì mēngonfìrmasì kētērtarìkannya mēlanjutkan karìēr dì Juvē.
PēMAìN YANG MUNGKìN pērgi

Kēbērhasìlan Juvē jadì juara absolut ìtalìa dan lakukan tēmbusan fìnal Lìga Champìons, bikin para pìlarnya jadì buruan tìm-tìm bēsar laìn. Sēpērtì dìsēbutkan dì awal, kēbìjakan gajì yang dìtērapkan manajēmēn bikin para bìntang jadì sulìt untuk tak mēlìrìk proposal pēnawaran Club pēmìnat.

Kìta mulaì darì lìnì bēlakang, yang sìnarnya amat cērah musìm lalu. Mēnuanya Stēphan Lìchtstēìnēr, bikin Juvē bìsa saja mēnērìma proposal bēsar sēnìlaì €17 juta darì Parìs Saìnt-Gērmaìn. tatkala ìtu kēbērmìnatan Bayērn Munìch dan Barcēlona kēpada Lēonardo Bonuccì, sudah dìantìsìpasì manajēmēn pērpanjangan pērjanjian. Bēk-bēk tak tērpakaì musìm lalu sēpērtì Paolo Dē Cēglìē dan Luca Marronē, bēsar kēmungkìnannya dìlēpas ēntah status pìnjaman atau pērmanēn.

Lìnì tēngah jadì yang palìng panas. Andrēa Pìrlo santēr dìkabar anginkan akan hìjrah kē Amērìka Sērìkat, untuk mēngakhìrì karìēr. Arturo Vìdal juga tak kunjung lēpas darì pantauan Rēal Madrìd, Manchēstēr Unìtēd dan Arsēnal. tatkala yang palìng potēnsìal, Paul Pogba, sìap pērgi kē PSG, Manchēstēr Cìty, atau Barca bandērol fantastìs! Romulo, Sìmonē Pēpē, dan Maurìcìo ìsla, jadì nama laìn yang dìyakìnì bakal bērgantì Club, dua nama pērtama tak lagi dìpērpanjang masa kērjanya.

Dì lìnì sērang, kabar angin kēpērgìan Carlos Tēvēz bērhēmbus sēmakìn kēncang saja. pēnampilannya yang hēroìk musìm lalu, bikin PSG, Lìvērpool, dan Atlētìco Madrìd, kēsēngsēm mēmakaì jasanya mēskì sudah bērusìa 31 tahun. Dì sìsì laìn, ēl Apachē sudah tak sabar pulang kē Boca Junìors. Juvē juga dìyakìnì akan mēmasarkan Fērnando Llorēntē, digara-garakan pēnampilan mēmbuat kēcēwanya musìm lalu. Sēvìlla dan Tottēnham Hotspur jadì dēstìnasì utama. tatkala tukang sērang muda, Kìngslēy Coman, bērpotēnsì dìpìnjamkan kē Club mēdìokēr untuk mēndapat jam tērbang tìnggì.
PēLATìH

Sudah pastì Juvē tak lagi mēnggantì posìsì Massìmìlìano Allēgrì sēbagaì pēlatìh kēpala. Datang stìgma sēbagaì pēcundang darì AC Mìlan, prìa bērusìa 47 tahun ìnì bērhasil mēngakhìrì musìm sēbagaì pahlawan. pēndēkatan yang sēdìkìt tidak sama juga Antonìo Contē, ìa bērhasil mēmpērsēmbahkan gēlar scudētto kē-33 dan Coppa ìtalìa. sēnsasìonal dìrìnya bahkan mēmbawa La Vēcchìa Omcìdì lakukan tēmbusan fìnal Lìga Champìons!

Catatan ìtu mēnjadikannya jadì pēlatìh tērbērhasil dalam sēmusìm, sēlēpas ēra Marcēllo Lìppì. Sanjungan sētìnggì langìt pun dìbērìkan prēsìdēn Club, Andrēa Agnēllì. “Saya ìngìn mēngucapkan tērìma kasìh pada Massìmìlìano Allēgrì yang tēlah mēmbawa pēristiwa bērhistori buat Juvēntus,” pujì prìa 39 tahun tērsēbut.

Tak cuma sanjungan, pērjanjian Allēgrì yang kadaluarsa pada Junì 2016 juga langsung dìpērpanjang satu tahun. Pēlatìh kēlahìran Lìvorno ìnì akan mēnērìma kēnaìkan gajì hìngga 100 pērsēn, mēnjadì €6 juta. Nìlaì ìtu akan mēnjadikannya masuk dalam barisan 15 bēsar pēlatìh tērmahal dunìa.
PRēDìKSì FORMASì

Formasì anyar mìlìk Allēgrì yang mēmbawa Juvē mērēngkuh kēbērhasilan musìm lalu, 4-3-1-2, tēntu akan kēmbalì dìandalkan musìm dēpan. bērtumpu pada ēmpat gēlandangnya, skēma ìtu mēnghadìrkan kēsēìmbangan pērmaìnan dan amat ēfēktìf kētìka lakukan sērangan. Namun bēgìtu, sang allēnatorē juga tak lagi mēnìnggalkan formasì warìsan Contē, 3-5-2, sēbagaì altērnatìf yang mēmìlìkì kēlēbihan dì sēktor pērtahanan.

Posìsì kìpēr jēlas bēlum akan lēpas darì sang kaptēn, Buffon..Mēskì musìm dēpan usìanya mēngìnjak 38 tahun, konsìstēnsìnya masìh tētap tērjaga. Dìrìnya bahkan dìjagokan masuk nomìnasì fìnal Ballon d’Or 2015. Komposìsì ēmpat bēk cocok atau sēpadan juga tak lagi bērpindah tēmpat, tērkēcualì pos bēk kìrì mìlìk Patrìcē ēvra yang akan dìtēmpatì Kwadwo Asamoah. Pēmaìn asal Ghana ìnì sējatìnya jadì bēk kìrì utama musìm lalu, namun cēdēra panjang mēnghabìsì musìmnya. tatkala sang bēk muda, Ruganì, akan jadì pēlapìs Gìorgìo Chìēllìnì dan Lēo Bonuccì.

Potēnsì bēsar kēpērgìan Pìrlo dan Pogba bìsa mēmbērì ruang bagì pēmaìn anyar. flēksìbìlìtas luar bìasanya, Claudìo Marchìsìo akan mēngìsì kēkosongan posìsì jangkar mìlìk Pìrlo. tatkala pos kosong ìl Prìncìpìno, bakal jadì mìlìk Khēdìra yang sēìmbang dalam bērtahan dan lakukan sērangan. Tēmpat Pogba, akan cocok dìtēmpatì Wìtsēl yang mēmìlìkì kēlēbìhan dalam lakukan sērangan dan bērondongan jarak jauh. Ups, tapì kē-2 pēnggawa anyar ìtu juga harus bērsaìng kētat Stēfano Sturaro dan Pērēyra yang kualìtasnya tak sēmbarangan.

Dì lìnì dēpan, kēgēmìlangan Alvaro Morata musìm lalu mēnjamìn satu tēmpat jadì mìlìknya. Pēndampìngnya? sudah pasti Tēvēz, tapì jìka sang Argēntìna jadì pērgi, pēluang lēbìh jadì mìlìk sì anak baru, Dybala. kē-2nya mēmìlìkì tìpē sērupa sēbagaì strìkēr kē-2 yang lēbìh sēring bērmaìn mēlēbar. tatkala ēksistēnsi Van Pērsìē, akan jadì pēlapìs kompētìtìf yang bìsa mēngìsì pos kē-2nya. Kēìkutsērtaan La Fìdanzata d’ìtalìa dì tìga kompētìsì tidak sama musìm dēpan, tak pērlu mēnjadikannya khawatìr kēkurangan jatah bērmaìn

Mēnjadì juara absolut ìtalìa mērēngkuh gēlar scudētto kē-4 bēruntun dan Coppa ìtalìa, mēngucap dgn tēgas kēmbalì jìka Juvēntus masìh jadì raja sēpakbola ìtalìa. Mērēka bahkan bērhasìl mēngēmbalìkan status sējatì Club dì kancah pērsēpakbolaan ēropa, mēncapaì fìnal Lìga Champìons.

Torēhan ìndah musìm lalu, jēlas bikin manajēmēn Juvē gēmbira bukan kēpalang. Mērēka pun bērhasrat mēnjaga para pēnggawa tērbaìknya, tanpa mēnguba komposìsì tìm sìgnìfìkan musìm dēpan. “Juvē tēlah mēncapaì sēsuatu yang luar bìasa. gara-garanya prìorìtas kamì untuk mēmbangun fondasì tìm musìm dēpan, ialah mēnjaga para pēnggawa tērbaìk,” jēlas dìrēktur olahraga ì Bìanconērì, Bēppē Marotta.

Namun nìat ìtu jadì tērasa sulìt, gara-gara Juvē tak mēmìlìkì kētahanan ēkonomì sēkuat tìm-tìm mìlìk konglomērat dì ìnggrìs maupun Prancìs. Mērēka bahkan bēlum mēncapaì lēvēl fìnansìal tìm-tìm bēsar laìn, macam Manchēstēr Unìtēd, Bayērn Munìch, Rēal Madrìd, dan Barcēlona.

Mēskì kondìsì kēuangannya jadì salah satu yang palìng sēhat dì ēropa, dēmì ēfìsìēnsì tìm, Juvē masìh bēlum mau mēnggajì pēmaìnnya dì atas €5 juta. gara-garanya, Sì Nyonya mēnjadì rìskan untuk bìsa mēnahan kēpērgìan dērētan bìntangnya, yang sudah lama jadì buruan para raksasa ēropa.

Mēskì jēndēla transfēr bēlum dìbuka, antìsìpasì cēpat sudah dìlakukan mēmbuat datang dua pēmaìn, pada sēktor yang bērēsìko mēngalamì kēkosongan musìm dēpan. targēt lēbìh bēsar musìm dēpan, Lìga Champìons, yang musìm lalu sēdìkìt lagì dìraìh, mēnarìk mēlìhat gēlìat Juvē dì lantaì bursa utamanya pada Junì hìngga Agustus ēsok.

TARGēT TRANSFēR

Juvē bērgērak cēpat untuk mēncaplok targētnya, kēndatì jēndēla transfēr musìm panas bēlum dìbuka. Paulo Dybala dan Samì Khēdìra ialah dua nama top yang bērhasìl dìgaēt. Nama pērtama dìbēlì nìlaì transfēr yang bìsa mēncapaì €40 juta, tatkala nama yang dìsēbut tērakhìr dìboyong mēnggunakan cara klasìk tìm ìtalìa lēwat status frēē transfēr. Jēlas sēkalì kē-2nya dìdatangkan sēbagaì antìsìpasì kēpērgìan bēbērapa pìlar dì pos krusìal.

sēsudahnya Marotta lantas mēnyēbutkan jìka Juvē tak lagi lagì mēmbuat datang bìntang dì bursa musìm panas ìnì. “sēsudah Dybala dan Khēdìra, saya ìngìn mēnguatkan para Juvēntìnì jìka kamì tìdak akan lagì mēmbuat datang pēmaìn bērlabēl bìntang,” tēgas sang dìrēktur olahrga. Satu Kētērangan yang masuk akal, mēngìngat bìaya transfēr Dybala sērta gajì bēsar Khēdìra sudah mēnguras kas kēuangan La Vēcchìa Sìgnora.

Namun masìh panjangnya masa bursa yang bahkan bēlum rēsmì dìbuka, tìm sēkēlas Juvē tēntu tak bìsa lēpas darì kabar angin. mēmbuat turun kadar kēbìntangan pēmaìn sēsuaì Kētērangan Marotta, marì kìta mulaì kabar angin transfēr yang hadìr dì posìsì kìpēr. Norbērto Nēto jadì nama palìng panas untuk mēlapìs dan akhìrnya mēnggantìkan Gìgì Buffon. Pēnjaga gawang utama Fìorēntìna ìtu bìsa dìdapatkan gratìs dan sudah mēngìsyaratkan akan mēndarat dì Juvēntus Stadìum.

Lìnì pērtahanan yang jadì kuncì kēbērhasilan Juvē musìm lalu, bēsar kēmungkìnan tak lagi mēndapat pērombakan. Tērkēcualì pēnarìkan bēk masa dēpan ìtalìa, Danìēlē Ruganì darì ēmpolì. tatkala untuk pos gēlandang, sēlaìn Khēdìra akan ada nama baru jìka akhìrnya Paul Pogba dan Andrēa Pìrlo jadì pērgi. Gēlandang Zēnìt St Pētērsburg, Axēl Wìtsēl, jadì nama pēnggantì palìng potēnsìal sēsudah mēngonfìrmasì tēngah mēlakukan nēgosìasì mēndalam pìhak La Vēcchìa Omcìdì. Sēlaìn ìtu Robērto Pērēyra yang tampìl brìlìan musìm lalu, tēntu akan dìpērmanēnkan statusnya darì Udìnēsē.

Dì lìnì dēpan, pērgantian cukup sìgnìfìkan bakal tērjadì, andaì Carlos Tēvēz mēmìlìh pulang kē Boca Junìors dan Fērnando Llorēntē mēndapatkan pēmìnat pas. Pahlawan Coppa ìtalìa, Alēssandro Matrì, bìsa dìpērpanjang masa pìnjamannya. Sēlaìn ìtu kabar angin transfēr strìkēr Manchēstēr Unìtēd, Robìn van Pērsìē, akan jadì kēnyataan sēsudah sang pēmaìn sēndìrì mēngonfìrmasì kētērtarìkannya mēlanjutkan karìēr dì Juvē.
PēMAìN YANG MUNGKìN pērgi

Kēbērhasìlan Juvē jadì juara absolut ìtalìa dan lakukan tēmbusan fìnal Lìga Champìons, bikin para pìlarnya jadì buruan tìm-tìm bēsar laìn. Sēpērtì dìsēbutkan dì awal, kēbìjakan gajì yang dìtērapkan manajēmēn bikin para bìntang jadì sulìt untuk tak mēlìrìk proposal pēnawaran Club pēmìnat.

Kìta mulaì darì lìnì bēlakang, yang sìnarnya amat cērah musìm lalu. Mēnuanya Stēphan Lìchtstēìnēr, bikin Juvē bìsa saja mēnērìma proposal bēsar sēnìlaì €17 juta darì Parìs Saìnt-Gērmaìn. tatkala ìtu kēbērmìnatan Bayērn Munìch dan Barcēlona kēpada Lēonardo Bonuccì, sudah dìantìsìpasì manajēmēn pērpanjangan pērjanjian. Bēk-bēk tak tērpakaì musìm lalu sēpērtì Paolo Dē Cēglìē dan Luca Marronē, bēsar kēmungkìnannya dìlēpas ēntah status pìnjaman atau pērmanēn.

Lìnì tēngah jadì yang palìng panas. Andrēa Pìrlo santēr dìkabar anginkan akan hìjrah kē Amērìka Sērìkat, untuk mēngakhìrì karìēr. Arturo Vìdal juga tak kunjung lēpas darì pantauan Rēal Madrìd, Manchēstēr Unìtēd dan Arsēnal. tatkala yang palìng potēnsìal, Paul Pogba, sìap pērgi kē PSG, Manchēstēr Cìty, atau Barca bandērol fantastìs! Romulo, Sìmonē Pēpē, dan Maurìcìo ìsla, jadì nama laìn yang dìyakìnì bakal bērgantì Club, dua nama pērtama tak lagi dìpērpanjang masa kērjanya.

Dì lìnì sērang, kabar angin kēpērgìan Carlos Tēvēz bērhēmbus sēmakìn kēncang saja. pēnampilannya yang hēroìk musìm lalu, bikin PSG, Lìvērpool, dan Atlētìco Madrìd, kēsēngsēm mēmakaì jasanya mēskì sudah bērusìa 31 tahun. Dì sìsì laìn, ēl Apachē sudah tak sabar pulang kē Boca Junìors. Juvē juga dìyakìnì akan mēmasarkan Fērnando Llorēntē, digara-garakan pēnampilan mēmbuat kēcēwanya musìm lalu. Sēvìlla dan Tottēnham Hotspur jadì dēstìnasì utama. tatkala tukang sērang muda, Kìngslēy Coman, bērpotēnsì dìpìnjamkan kē Club mēdìokēr untuk mēndapat jam tērbang tìnggì.
PēLATìH

Sudah pastì Juvē tak lagi mēnggantì posìsì Massìmìlìano Allēgrì sēbagaì pēlatìh kēpala. Datang stìgma sēbagaì pēcundang darì AC Mìlan, prìa bērusìa 47 tahun ìnì bērhasil mēngakhìrì musìm sēbagaì pahlawan. pēndēkatan yang sēdìkìt tidak sama juga Antonìo Contē, ìa bērhasil mēmpērsēmbahkan gēlar scudētto kē-33 dan Coppa ìtalìa. sēnsasìonal dìrìnya bahkan mēmbawa La Vēcchìa Omcìdì lakukan tēmbusan fìnal Lìga Champìons!

Catatan ìtu mēnjadikannya jadì pēlatìh tērbērhasil dalam sēmusìm, sēlēpas ēra Marcēllo Lìppì. Sanjungan sētìnggì langìt pun dìbērìkan prēsìdēn Club, Andrēa Agnēllì. “Saya ìngìn mēngucapkan tērìma kasìh pada Massìmìlìano Allēgrì yang tēlah mēmbawa pēristiwa bērhistori buat Juvēntus,” pujì prìa 39 tahun tērsēbut.

Tak cuma sanjungan, pērjanjian Allēgrì yang kadaluarsa pada Junì 2016 juga langsung dìpērpanjang satu tahun. Pēlatìh kēlahìran Lìvorno ìnì akan mēnērìma kēnaìkan gajì hìngga 100 pērsēn, mēnjadì €6 juta. Nìlaì ìtu akan mēnjadikannya masuk dalam barisan 15 bēsar pēlatìh tērmahal dunìa.
PRēDìKSì FORMASì

Formasì anyar mìlìk Allēgrì yang mēmbawa Juvē mērēngkuh kēbērhasilan musìm lalu, 4-3-1-2, tēntu akan kēmbalì dìandalkan musìm dēpan. bērtumpu pada ēmpat gēlandangnya, skēma ìtu mēnghadìrkan kēsēìmbangan pērmaìnan dan amat ēfēktìf kētìka lakukan sērangan. Namun bēgìtu, sang allēnatorē juga tak lagi mēnìnggalkan formasì warìsan Contē, 3-5-2, sēbagaì altērnatìf yang mēmìlìkì kēlēbihan dì sēktor pērtahanan.

Posìsì kìpēr jēlas bēlum akan lēpas darì sang kaptēn, Buffon..Mēskì musìm dēpan usìanya mēngìnjak 38 tahun, konsìstēnsìnya masìh tētap tērjaga. Dìrìnya bahkan dìjagokan masuk nomìnasì fìnal Ballon d’Or 2015. Komposìsì ēmpat bēk cocok atau sēpadan juga tak lagi bērpindah tēmpat, tērkēcualì pos bēk kìrì mìlìk Patrìcē ēvra yang akan dìtēmpatì Kwadwo Asamoah. Pēmaìn asal Ghana ìnì sējatìnya jadì bēk kìrì utama musìm lalu, namun cēdēra panjang mēnghabìsì musìmnya. tatkala sang bēk muda, Ruganì, akan jadì pēlapìs Gìorgìo Chìēllìnì dan Lēo Bonuccì.

Potēnsì bēsar kēpērgìan Pìrlo dan Pogba bìsa mēmbērì ruang bagì pēmaìn anyar. flēksìbìlìtas luar bìasanya, Claudìo Marchìsìo akan mēngìsì kēkosongan posìsì jangkar mìlìk Pìrlo. tatkala pos kosong ìl Prìncìpìno, bakal jadì mìlìk Khēdìra yang sēìmbang dalam bērtahan dan lakukan sērangan. Tēmpat Pogba, akan cocok dìtēmpatì Wìtsēl yang mēmìlìkì kēlēbìhan dalam lakukan sērangan dan bērondongan jarak jauh. Ups, tapì kē-2 pēnggawa anyar ìtu juga harus bērsaìng kētat Stēfano Sturaro dan Pērēyra yang kualìtasnya tak sēmbarangan.

Dì lìnì dēpan, kēgēmìlangan Alvaro Morata musìm lalu mēnjamìn satu tēmpat jadì mìlìknya. Pēndampìngnya? sudah pasti Tēvēz, tapì jìka sang Argēntìna jadì pērgi, pēluang lēbìh jadì mìlìk sì anak baru, Dybala. kē-2nya mēmìlìkì tìpē sērupa sēbagaì strìkēr kē-2 yang lēbìh sēring bērmaìn mēlēbar. tatkala ēksistēnsi Van Pērsìē, akan jadì pēlapìs kompētìtìf yang bìsa mēngìsì pos kē-2nya. Kēìkutsērtaan La Fìdanzata d’ìtalìa dì tìga kompētìsì tidak sama musìm dēpan, tak pērlu mēnjadikannya khawatìr kēkurangan jatah bērmaìn

To Top