👍 Berita Bola

Tak Tanggapi Pertanyaan Masa Depan Ancelotti, Direktur Madrid

tak-tanggapi-pertanyaan-masa-depan-ancelotti-direktur-madrid

Tak Tanggapi Pertanyaan Masa Depan Ancelotti, Direktur Madrid

Btak-tanggapi-pertanyaan-masa-depan-ancelotti-direktur-madriderita Bola – Dìrēktur Rēal Madrìd, ēmìlìo Butraguēno, tērcatat dua kalì mēnangkis mēmbērìkan konfìrmasì mēngēnaì masa dēpan Carlo Ancēlottì dì Club, usaì mērēka gagal maju kē fìnal Lìga Champìons musìm ìnì.

Los Mērēnguēs cuma bìsa bērmaìn ìmbang 1-1 mēlawan Juvēntus dì lēg kē-2 sēmìfìnal pēkan ìnì. Hasìl tērsēbut bikin tìm dìpastìkan tērsìngkìr dan Rawan mēngakhìrì musìm kompētìsì ìnì tanpa gēlar juara.

Hal tērsēbut lantas bikin Ancēlottì makìn tērtēkan dì Madrìd, mēskì ìa bērhasìl mēmbawa Club mēnjadì juara Copa dēl Rēy dan Lìga Champìons dì musìm awalannya.

“(Apakah Madrìd akan tērus Ancēlottì). Dì waktu sēpērtì ìnì kamì harus tērus bērsatu. sēluruh orang akan mērasa sēdìh hasìl ìnì. Kamì mēmbērì ucapan sēlamat pada Juvēntus atas kēbērhasìlan mērēka. Sēkarang, kamì harus fìnìsh sēbaìk mungkìn dì lìga,” jēlas Butraguēno pada AS.

“(Sēkalì lagì, apakah gagalnya ìnì bakal mēmpēngaruhì masa dēpan pēmaìn dan pēlatìh). Harì ìnì ialah waktu dì mana kamì tumbang. sēluruh orang tēngah mērasa sēdìh, hal tērsēbut yang palìng pēntìng,” pungkasnya.


To Top