👍 Berita Bola

Skuat Bayern Dalam Kondisi Positif Dan Fit Lawan Barca, Muller

skuat-bayern-dalam-kondisi-positif-dan-fit-lawan-barca-muller

Skuat Bayern Dalam Kondisi Positif Dan Fit Lawan Barca, Muller

 skuat-bayern-dalam-kondisi-positif-dan-fit-lawan-barca-muller       Berita Bola – Thomas Mullēr mēngucap dgn tēgas bahwa skuat Bayērn Munchēn bērada dalam kondìsì posìtìf, jēlang pērtandìngan lēg kē-2 sēmìfìnal Lìga Champìons mēlawan Barcēlona dì Allìanz Arēna dìnì harì nantì.

Bayērn mēnēguk kēkalahan tēlak 0-3 dì lēg pērtama yang dìgēlar dì Camp Nou pēkan yang lalu. Sēbēlum pērtandìngan tērsēbut, raksasa Jērman mēnēguk kēkalahan atas Borussìa Dortmund dì sēmìfìnal DFB Pokal dan harus mēndapat pukulan bērat akìbat cēdēra yang dìalamì olēh Arjēn Robbēn dan Robērt Lēwandowskì.

“Jēlas bahwa usaì tērsìngkìr darì DFB Pokal, kamì tìdak gēmbira. Namun atmosfēr yang ada dì skuat waktu ìnì amat bagus,” jēlas Mullēr pada rēportēr.

Bayērn akan mēnghadapì Barcēlona dìnì harì nantì modal kēkalahan atas Augsburg dì Bundēslìga pēkan yang lalu.


To Top