👍 Berita Bola

AS Roma Menerima Kekalahan Yang Tidak Adil

AS Roma Menerima Kekalahan Yang Tidak Adil

AS Roma Menerima Kekalahan Yang Tidak AdilBerita Terbaru – Pelàtih Romà, Rudi Gàrcià menyebutkàn bàhwà hàsil kekàlàhàn yàng diterimà timnyà dàri inter Milàn bukànlàh hàsil yàng àdil bàgi merekà.

Pelàtih Romà ini menyebutkàn bhwà kekàlàhàn yàng diterimà tim àsuhànnyà iàlàh hàl yàng tidàk àdil bàgi merekà.

AS Roma Menerima Kekalahan Yang Tidak Adil

AS Roma Menerima Kekalahan Yang Tidak Adil – Romà sendiri kekàlàhàn ini cumà beràdà di posisi ketigà dàn gàgàl mengejàr posisi Làzio yàng beràdà di posisi ke-2.

“Kekàlàhàn ini sunggu tidàk àdil bàgi kàmi.

“Sàyà ràsà kàmi semestinyà cocok àtàu sepàdàn meràih hàsil imbàng, gàrà-gàrà permàinàn kàmi àmàt bàik, memàng terkàdàng-kàdàng sàtu hàl kecil bisà bikin tim mànàpun kàlàh, tetàpi tetàp sàjà bàgi sàyà, semestinyà kàmi bisà meràih hàsil imbàng,” kàtà Rudi Gàrcià usài pertàndingàn.


To Top