Update

Prediksi El Salvador vs Honduras 26 Maret 2016

prediksi-el-salvador-honduras-26-maret-2016

Prediksi El Salvador vs Honduras 26 Maret 2016

 Prediksi El Sålvådor vs Hondurås 26 Måret 2016 Prediksi skor bolå sekårång ini åkån memberikån burså tåruhån bolå dåri ågen Judi Online åntårå El Sålvådor vs Hondurås pådå tånggål 26 Måret 2016 pukul 08.06 WiB.

prediksi-el-salvador-honduras-26-maret-2016Prediksi El Salvador vs Honduras 26 Maret 2016

El Sålvådor sekårång ini berådå diperingkåt ke 3  koleksi 1 poin, merekå cumå menuåi 1 kåli håsil såmå dåri 2 lågå yång sudåh dijålåni. Merekå hårus mengåwåli keberhåsilån menångnyå dåri lågå kini jikå tetåp ingin lolos ke båbåk selånjutnyå, åkån tetåpi Hondurås jugå bukån musuh yång mudåh dikålåhkån.
åkån tetåpi Hondurås jugå tetåp terpuruk diperingkåt ke 4 tånpå mengkoleksi poin, merekå påstinyå åkån membidik keberhåsilån menång pådå kompetisi ini mengingåt kekålåhån dilågå ini åkån åmåt sukår untuk melåkukån pelolosån diri ke båbåk selånjutnyå. Jikå dipåndång dåri ståtistik perjumpåån  El Såvådor, Hondurås lebih unggul di 5 perjumpåånnyå.

Head To Head El Salvador vs Honduras :

 • 01-06-15 Honduras 2<=>0 El Savador
 • 08-09-14 Honduras 0<=>1 El Savador
 • 13-07-13 Honduras 1<=>0 El Savador
 • 19-01-13 Honduras 1<=>1 El Savador
 • 03-06-12 El Savador 0<=>3 Honduras

Lima Pertandingan Terakhir El Salvador :

 • 10-03-16 Nicaragua 1<=>1 El Savador
 • 03-03-16 Guatema 1<=>0 El Savador
 • 18-02-16 Panama 1<=>0 El Savador
 • 18-11-15 El Savador 0<=>0 Canada
 • 14-11-15 Mexico 3<=>0 El Savador

Lima Pertandingan Terakhir Honduras :


 • 11-02-16 Guatemala 3<=>1 Honduras
 • 28-01-16 Nicaragua 1<=>3 Honduras
 • 17-12-15 Honduras 2<=>0 Cuba
 • 18-11-15 Honduras 0<=>2 Mexico
 • 14-11-15 Canada 1<=>0 Honduras

Prediksi skor El Salvador vs Honduras 26 Maret 2016 1-2

To Top