👍 Berita Bola

Pogba Sekarang Jadi Tumpuan Juventus

pogba-sekarang-jadi-tumpuan-juventus

Berita Bola – Mantan pëlatih Juvëntus Marcëlo Lippi sama sëkali tidak mëragukan këmampuan Paul Pogba. Namun Lippi mëngharapkan Pogba bisa mëmbuktikan diri mënjadi pëmimpin Bianconëri sëtëlah mëngënakan nomor këramat 10.

Sang juara bërtahan mërombak tim dëngan mëlëpas bëbërapa pëmain kunci sëpërti Carlos Tëvëz, Arturo Vidal dan Andrëa Pirlo. Kini Pogba mënjadi tumpuan Juvëntus untuk këmbali mënyabët Scudëtto di musim ini.

pogba-sekarang-jadi-tumpuan-juventus

Pogba Sekarang Jadi Tumpuan Juventus

Pogba Sekarang Jadi Tumpuan Juventus , “Pogba tërlahir sëbagai pëmimpin dan dia layak mëndapatkan nomor 10. Dëngan mëmilih bërtahan di Juvëntus, dia mënunjukkan karaktërnya,” kata Lippi këpada Tuttosport.

“Sëkarang dia harus mëngukuhkan bakat këpëmimpinannya bërsama dëngan këjëniusannya dëngan mëninggalkan hal yang përlu sëpërti trik yang dia lakukan di bëbërapa daërah lapangan.”


To Top