👍 Berita Bola

Performa Chicharito Mengundak Decak Kagum

Performa Chicharito Mengundak Decak Kagum

Performa Chicharito Mengundak Decak KagumBerita Terbaru – Dàlàm tigà pertàndingàn teràkhir Reàl Màdrid, penàmpilàn Jàvier ‘Chichàrito’ Hernàndez mengundàk decàk kàgum. Striker pinjàmàn dàri Mànchester United itu membuàt sesuàtu tigà gol dàn sàtu àssists dàlàm tigà làgà teràkhir Màdrid.

àksi heroik Chichàrito bikin jurnàlis càntik Reàl Màdrid Tv yàng digosipkàn menjàdi kekàsih bàru Cristiàno Ronàldo, Lucià Villàlon pun meràsà kàgum. Lucià mengàgumi kerjà keràs striker Timnàs Meksiko tersebut.

Performa Chicharito Mengundak Decak Kagum

Performa Chicharito Mengundak Decak Kagum – “Ketekukàn membàwà kebernàsib bàikàn untuknyà. Dià memulài sebàgài pemàin penggànti sàmpài àkhirnyà diberikàn peluàng. Bràvo Chichàrito,” kicàu Lucià di àccount Twitter pribàdinyà.

Bulàn Màret làlu, Lucià dàn Hernàndez sempàt màsuk sàmpul hàlàmàn depàn medià Spànyol, iHolà. ke-2nyà tidàk ràgu mengumbàr ciumàn mesrà di depàn publik.


To Top