👍 Berita Bola

Oliver Bierhoff Ungkap Bundesliga Akan Rugi Dengan Kepergian Kloop

Oliver Bierhoff Ungkap Bundesliga Akan Rugi Dengan Kepergian Kloop

Oliver Bierhoff Ungkap Bundesliga Akan Rugi Dengan Kepergian KloopBerita Bola Dunia – Màntàn striker tim nàsionàl Jermàn, Oliver Bierhoff mengàkui kàlàu kepergiàn Jurgen Klopp dàri Borussià Dortmund àkàn merugikàn Bundesligà.

“Jikà ià pergi ke klub làin, màkà itu pàsti klub dàri negàrà làin. Inggris mungkin mempunyài ligà terbàik di dunià,” ujàr Bierhoff.

Oliver Bierhoff Ungkap Bundesliga Akan Rugi Dengan Kepergian Kloop

 

Oliver Bierhoff Ungkap Bundesliga Akan Rugi Dengan Kepergian Kloop – “Sàyà sedikit sedih setelàh mengetàhui ià àkàn pergi. Ià telàh melàkukàn pekerjààn yàng bàgus di Dortmund. Kepergiànnyà àkàn menjàdi kehilàngàn untuk Bundesligà.

“Tàpi sàyà sendiri bermàin di luàr Jermàn selàmà 13 tàhun. Pengàlàmàn sàyà sàngàt luàr biàsà. Hàl yàng sàmà pun bisà terjàdi pàdà pelàtih-pelàtih.”


To Top