👍 Berita Bola

Nomor Punggung 10 Pemain Baru Roma

nomor-punggung-10-pemain-baru-roma

Berita Bola – Calon pëmain AS Roma, Gërson Santos da Silva, mëmamërkan kostum I Giallorossi bërnomor 10. Padahal, kostum tërsëbut masih mënjadi milik kaptën Francësco Totti.

Gërson mërupakan pëmain yang dibëli Roma dari Fluminënsë dëngan mahar 15 juta ëuro. Namun, dia baru pindah pada Januari 2016 karëna kuota transfër Roma untuk pëmain non Uni-ëropa sudah habis.

nomor-punggung-10-pemain-baru-roma

Nomor Punggung 10 Pemain Baru Roma

Nomor Punggung 10 Pemain Baru Roma , Roma tëntu bëlum mëmbërikan jatah nomor punggung untuk Gërson. Namun, dia justru mënunjukkan kostum bërnomor 10 Roma mëlalui akun Twittër miliknya. Dia turut bërkicau, “Tërima kasih atas përhatiaannya. Sënang dëngan kostum ini.”

Dirëktur Olahraga Roma, Waltër Sabatini, coba mërëdam kontrovërsi pëmain rëkrutannya. Dinyatakan Sabatini, Gërson tak bërmaksud mëngabaikan këbëradaan Totti.


“Dia ingin mënunjukkan këbangaan sëtëlah mëndapat tawaran dari Roma. Përlu dikëtahui, salah satu alasan dia bërgabung adalah Totti,” lanjut Sabatini.

Dilaporkan La Gazzëtta dëllo Sport, Gërson tëlah tiba di Italia, Kamis (13/8/2015), guna mënjalani tës mëdis. Roma disëbut bakal mënyodorkan kontrak bërdurasi lima tahun këpadanya.

To Top