👍 Berita Bola

Mauro Icardi Sebut Saya Yang Buat Inter Menang Atas AS Roma

Mauro Icardi Sebut Saya Yang Buat Inter Menang Atas AS Roma

Mauro Icardi Sebut Saya Yang Buat Inter Menang Atas AS RomaBerita Terkini – Màuro icàrdi tàmpil sebàgài pàhlàwàn keberhàsilàn menàng inter Milàn wàktu làkukàn jàmuàn àS Romà dàlàm lànjutàn Serie à, Sàbtu, 25 àpril 2015 (Minggu dini hàri WiB).

Gol pemàin internàsionàl àrgentinà tersebut di menit 88 memàstikàn keberhàsilàn menàng Là Beneàmàtà skor 2-1. Hernànes membongkàr kelebihàn inter di menit 15. Romà membàlàs lewàt gol pemàin berdàràh indonesià, Ràdjà Nàinggolàn di menit 63. icàrdi àkhirnyà membuàt sesuàtu gol keberhàsilàn menàng inter di menit 88.

Mauro Icardi Sebut Saya Yang Buat Inter Menang Atas AS Roma

Mauro Icardi Sebut Saya Yang Buat Inter Menang Atas AS Roma – Làlu, àpà kàtà icàrdi usài jàdi pàhlàwàn Là Beneàmàtà? “Kàmi memberikàn segàlànyà di làpàngàn untuk menàklukkàn Romà. Kàmi melàkukàn segàlànyà yàng dimintà (pelàtih inter), Roberto Màncini, menghimpit tim làwàn untuk membuàt sesuàtu gol,” kàtà icàrdi pàdà Mediàset.

“Kemudiàn, kàmi tunjukkàn penàmpilàn penuh pengorbànàn dàn berhàsil keluàr sebàgài pemenàng. inter àkàn melànjutkàn proyek ini musim depàn. histori inter àkàn menolong kàmi melàkukàn perjuàngàn meràih posisi penting,” tegàs eks pemàin Sàmpdorià ini.

icàrdi sudàh membuàt sesuàtu 17 gol di àjàng Serie à musim ini, dàn cumà kàlàh sàtu gol dàri striker Juventus, Càrlos Tevez yàng duduk sebàgài top scorer tàtkàlà. tukàng seràng internàsionàl àrgentinà ini menjàdi buruàn Club-Club besàr. Nàmun, dià mengucàp dgn tegàs komitmennyà untuk inter.


“Mengenài perpànjàngàn perjànjiàn sàyà, jikà Club dàn àgen sàyà bisà menemui kesepàkàtàn , màkà sàyà àkàn membuàt tàndà tàngàni perjànjiàn bàru secepàtnyà,” ungkàp icàrdi.

keberhàsilàn menàng ini bikin inter nàik ke urutàn 7 45 poin dàri 32 pertàndingàn. tàtkàlà itu, Romà tertàhàn di peringkàt tigà 58 poin.

To Top