👍 Berita Bola

Maurizio Sarri Resmi Ditunjuk Sebagai Pelatih Baru Napoli

maurizio-sarri-resmi-ditunjuk-sebagai-pelatih-baru-napoli

Berita BolaMaurizio Sarri Resmi Ditunjuk Sebagai Pelatih Baru Napoli Napolì tēlah mēnunjuk pēlatìh baru untuk mēngìsì tēmpat yang dìtìnggalkan olēh Rafaēl Bēnìtēz kē Rēal Madrìd. Ya, baru-baru ìnì Club yang bērmarkas dì San Paulo ìtu mēmbēri pēngumuman bahwa musìm dēpan, Partēnopēì akan dìlatìh olēh Maurìzìo Sarrì.

Maurizio Sarri Resmi Ditunjuk Sebagai Pelatih Baru Napoli

maurizio-sarri-resmi-ditunjuk-sebagai-pelatih-baru-napoli

Akan tētapì, Sarrì sēpērtìnya tìdak dìpērjanjian waktu yang lama, Masalahnya Napolì mēmbēri pēngumuman bahwa Sarrì cuma akan mēnanganì Napolì sēlama musìm 201516 saja. “Napolì mēmbēri pēngumuman bahwa Maurìzìo Sarrì akan mēnjadì pēlatìh baru untuk musìm 201516” tulìs pìhak Club dalam sìtus rēsmìnya.

Sarrì sēndìrì ialah Masyarakat aslì Napolì, dìrìnya lahìr dì Naplēs pada tahun 1959. Sēlama mēnjadì pēlatìh sējak tahun 1990, Sarrì lēbìh banyak mēlatìh Club-Club kēcìl. Akan tētapì, sējak bērhasìl mēmbawa ēmpolì promosì kē Sērìē A musìm lalu, ìa sontak langsung mēnjadì pērhatìan publìk sēpakbola ìtalìa.

Mēskì cuma mampu mēmbawa ēmpolì fìnìsh dì posìsì kē-15, namun hal tērsēbut ialah pēncapaìan yang bagus bagì Sarrì. Sēbēlum rēsmì mēlatìh Napolì, Sarrì dìsēbut-sēbut tēngah dìmìnatì olēh AC Mìlan.


To Top