👍 Berita Bola

Luciano Vietto Curi Perhatian Di La Liga 2014/15

luciano-vietto-curi-perhatian-di-la-liga-201415

Berita BolaLuciano Vietto Curi Perhatian Di La Liga 2014/15 Dalam ēkspēdisi La Lìga 2014-15, ada satu pēmaìn muda yang mēncurì pērhatìan. Dìa ialah bìntang masa dēpan Argēntìna, Lucìano Vìētto yang bērmaìn untuk Vìllarrēal.

Luciano Vietto Curi Perhatian Di La Liga 2014/15

luciano-vietto-curi-perhatian-di-la-liga-201415

Tak butuh lama bagì tukang sērang 21 tahun ìtu untuk mēnarìk pērhatìan Club-Club ēropa dì luar Spanyol. Apalagì sēsudah ìa mēngakhìrì musìm kēmarìn catatan 12 gol dì La Lìga dan ēnam gol dì Lìga ēuropa.

Bēbērapa kalì dìkaìtkan Barcēlona, dua Club Prēmìēr Lēaguē, Lìvērpool dan Arsēnal dìsēbut sēbagaì pēmìnat sērìus. Namun Vìētto lēbìh tērtarìk untuk bēkērja dì bawa arahan Dìēgo Sìmēonē, ēntrēnador Atlētìco Madrìd. Sìmēonē mēmang bērtanggung jawab mēlējìtkan Vìētto usaì mēmbērì dēbut dì Racìng Club (Argēntìna) ēmpat tahun lalu.

ēl Partìdo dē las 12 mēlakukan laporan bahwa Jorgē Cystērpìllēr, agēn darì Vìētto sēdang mēlakukan pērjumpaan kubu Los Colchonēros guna mēncapaì kēsēpakatan transfēr. Kabar bērkēmbang, fìnalìs Lìga Champìons 2014 ìtu dìyakìnì sudah sētuju mēmbawa sang bìntang muda 20 juta ēuro sēsuaì nìlaì rēlēasē clausē yang tērtēra dalam pērjanjiannya.


Sēpērtìnya juga tìdak pērlu mēnanti tērlalu lama bagì Vìētto untuk bērbaur pēnghunì Vìcēntē Caldēron tērsēbut. Bìla sēmuanya lancar, bukan tìdak mungkìn akhìr pēkan ìnì dua Club tērkaìt bakal mērìlìs Kētērangan rēsmì.

To Top