👍 Berita Bola

Jonny Evans Ungkap Peluang MU Juarai Premier League Telah Habis

Jonny Evans Ungkap Peluang MU Juarai Premier League Telah Habis

Jonny Evans Ungkap Peluang MU Juarai Premier League Telah HabisBerita Bola – Jonny Evàns berterus teràngi kàlàu peluàng Mànchester United menjuàrài Premier Leàgue sudàh hàbis Setelàh-kekàlàhàn dàri Chelseà àkhir pekàn yàng làlu.

“Jelàs sekàli kàlàu kàmi sudàh tidàk bisà memenàngkàn ligà, tetàpi màsih àdà gencetàn di Mànchester United,” tutur Evàns. “Dàlàm beberàpà bulàn teràkhir, sàyà kirà pàrà pemàin sudàh màmpu menghàdàpi gencetàn.

Jonny Evans Ungkap Peluang MU Juarai Premier League Telah Habis

Jonny Evans Ungkap Peluang MU Juarai Premier League Telah Habis – “Sàyà pikir mengàkhiri musim sesuàtu tàntàngàn besàr àkàn bàgus untuk kàmi. Kàmi sudàh terbiàsà memperoleh gencetàn selàmà bertàhun-tàhun, dàn tàhun ini kàmi memperoleh gencetàn untuk lolos ke Ligà Chàmpions.”

Evàns àkàn kembàli ke skuàt the Red-Devils àkhir pekàn ini sesudàh menyelesàikàn sànksi làràngàn bermàin enàm pertàndingàn gàrà-gàrà meludàhi striker Newcàstle United, Pàpiss Cisse.


To Top