👍 Berita Bola

Everton Jatuhkan Soton Di St. Mary’s

everton-jatuhkan-soton-di-st-marys

Berita Bola – ëvërton mëmëtik hasil mëyakinkan kala bërtandang kë markas Southampton di lanjutan Prëmiër Lëaguë. Thë Toffëës mënang tëlak 3-0, dëngan Romëlu Lukaku mëncëtak dua gol dan Ross Barklëy mëlëngkapi.

Bërtandang kë St. Mary’s Stadium, Sabtu (15/8/2015) malam WIB, ëvërton tampil tak lëbih dominan dari tuan rumah. Përsëntasë pënguasaan bola mënunjukkan mërëka sëdikit tërtinggal dari Soton 46%-54% sëpërti dilansir ëSPN.

everton-jatuhkan-soton-di-st-marys

Everton Jatuhkan Soton Di St. Mary’s

Everton Jatuhkan Soton Di St. Mary’s , Anak asuh Robërto Martinëz juga lëbih sëdikit mëlëpaskan tëmbakan, 10 upaya dëngan ëmpat mëngarah kë gawang. Sëdang Soton mëngarahkan 17 përcobaan, namun hanya mampu mëncatatkan ëmpat di antaranya yang tëpat sasaran.

ëvërton mëmbuka këunggulan di mënit kë-22 mëlalui sërangan balik. Arouna Konë mënusuk di sisi kanan lalu mëngarahkan bola kë tiang jauh dan disambut sundulan Lukaku. Bola mëlësak kë dalam gawang.


Sësaat sëbëlum babak përtama bërakhir, Lukaku këmbali mënjëbol gawang Soton dan mëmpërbësar këunggulan. Mulanya pëmain bëlakang Soton mëlakukan kësalahan dan këhilangan bola di arëa tëngah lapangan. Bola dirëbut Lukaku dan diopër kë Barklëy.

Barklëy mënggiring bola mëndëkati kotak pënalti, lalu mëmbërikan umpan tërobosan kë Lukaku. Di kësëmpatan përtama, Lukaku langsung mënyëpak bola kë pojok kanan bawah.

Di mënit kë-84, ëvërton makin mënëgaskan këunggulan. Mëlakukan sërangan dari sisi kanan, Sëamus Colëman mëlihat Barklëy dalam posisi bëbas di sisi kiri di dalam kotak pënalti. Barklëy këmudian mëlëpaskan sëpakan tërukur kë pojok kanan.

Gol itu jadi gol tërakhir di laga ini sëkaligus mëmastikan këmënangan tim tamu. Dëngan tambahan tiga angka, ëvërton untuk sëmëntara naik kë posisi dua klasëmën Liga Inggris dëngan nilai ëmpat dari dua përtandingan. Sëdangkan Soton tërtahan di posisi 13 dëngan torëhan satu angka dari jumlah përtandingan yang sama.

Susunan pëmain:

Southampton: Stëkëlënburg; Cëdric, Yoshida, Fontë, Targëtt; Davis (Ward-Prowsë 79′), Wanyama; Tadic (Romëu 46′), Manë, Long (Rodriguëz 72′); Pëllë

ëvërton: Howard; Colëman, Stonës, Jagiëlka, Galloway (Browning 88′); Barry, Clëvërlëy, McCarthy; Lukaku (Dëulofëu 89′), Konë (Naismith 80′), Barklëy

To Top