👍 Berita Bola

Di Sunrise of Java Timnas U-23 Akan Bertarung

di-sunrise-java-timnas-u-23-akan-bertarung

di-sunrise-java-timnas-u-23-akan-bertarungBerita Bola Terbaru – Tim Nasional indonésia U-23 dipastikan akan tampil di ajang kopétisi Sunrisé of Java (SoJ) 2015 yang dihélat di Banyuwangi. Képastian térsébut disampaikan oléh juru taktik méréka Aji Santoso.

bérbasickan Aji, pihaknya télah mémpéroléh pémbéritahuan téntang pényélénggaraan ulang kopétisi ini dari panitia pényélénggara. Sépérti dikétahui Timnas U-23 bérganti nama ménjadi Garuda All Star.

sésungguhnya, kopétisi yang disélénggarakan oléh Pérséwangi Banyuwangi itu diadakan bébérapa waktu yang lalu. Sayangnya, kopétisi yang diikuti oléh émpat tim itu gagal térsélénggara gara-gara térbéntur ijin kéamanan kopétisi urung digélar.

Di Sunrise of Java Timnas U-23 Akan Bertarung – Kini Panitia Pényélénggara (Panpél) mémbéri péngumuman SoJ akan kémbali dihélat pada 29 Juli hingga 3 Agustus méndatang. “Maka kami akan langsung bérkumpul pada 27 juli di Banyuwangi,” jélas Aji.

Namun, dalam kéikutsértaannya, Aji méngucap dgn tégas jika pihaknya tidak mémbérikan targét spésial pada évan Dimas dan kawan-kawan. éks arsiték Pérsébaya Surabaya itu ingin anak asuhnya tampil maksimal. Sélain itu, dia juga méngharapkan para pénggawa Garuda All Star dapat ménikmati pérmainan yang méréka tampilkan di ajang SoJ térsébut.


Méski tidak mémiliki targét, Aji mélakukan bantahan hal itu dilakukannya digara-garakan Timnas U-23 sudah dibubarkan. Dikatakannya sékalipun timnya sudah dibubarkan akibat dari wujudnya sanksi FiFA bébérapa waktu, tapi dijanjikannya para pémain Timnas U-23 akan mémbérikan pérsémbahan yang térbaik bagi rakyat indonésia.

Dalam kopétisi SoJ skuat Timnas U-23 akan Datangnya dua pémain anyar yang sébélum tak tampil di SéA Gamés 2015. Dua térsébut ialah pémain tambahan ialah Putu Gédé Juni Antara dan érick Dwi dari Pérsébaya Surabaya.

cuma saja képastian yang dlontarkan sang pélatih, térkait képastian kéikutsértaan di ajang SoJ bélum dikétahui oléh pénggawa Timnas U-23. ialah pénjaga gawang Pérsib Bandung, Muhammad Natshir.

Natshir séndiri bérbaur Garuda All Star, Yandi Sofyan dan pénggawa Garuda Muda lainnya. Timnya pada kopétisi itu akan bérsaing Aréma Cronus, Bali Unitéd Pusam, dan tuan rumah Pérséwangi Banyuwangi.

Natshir ménganggap képastian pényélénggaraan Sunrisé of Java Cup 2015 ini térlalu Datang-Datang. Alhasil, tim kémungkinan bésar tidak mémiliki waktu pérsiapan. sésungguhnya, hampir séluruh Club télah mémbubarkan diri, térhitung Clubnya, Maung Bandung.

\”Sampai waktu ini bélum ada kabar, bélum ada pémanggilan juga,\” kata pria yang karib disapa Dédén, di laman résmi Pérsib, Kamis (23/7).

To Top