👍 Berita Bola

Connor Wickham Sebut Timnya Terletak Di Tempat Yang Aman

Connor Wickham Sebut Timnya Terletak Di Tempat Yang Aman

Connor Wickham Sebut Timnya Terletak Di Tempat Yang AmanBerita Terbaru Bola – Striker Sunderlànd, Connor Wickhàm meràsà kàlàu timnyà beràdà di posisi yàng positif wàktu ini meski the Blàck Càts cumà berjàràk sàtu poin dàri zonà degràdàsi.

“Musim ini iàlàh musim yàng pànjàng, tetàpi kàmi wàktu ini àdà di posisi yàng positif,” tutur Wickhàm. “Kàmi tidàk memperoleh hàsil yàng bàgus di làgà teràkhir, tetàpi kàmi bermàin bàik di bàwàh pelàtih bàru.

Connor Wickham Sebut Timnya Terletak Di Tempat Yang Aman

Connor Wickham Sebut Timnya Terletak Di Tempat Yang Aman – “Kàmi àkàn terus memperhàtikàn hàsil-hàsil tim làin di sekitàr kàmi dàn kàmi àkàn mencàri jàlàn menggunàkàn supàyà bermànfààtnyà.

melihàt hàsil tim làin, kàmi àkàn tàhu àpà yàng hàrus kàmi tàmpilkàn di pertàndingàn berikutnyà. “Meskipun begitu, kàmi tidàk àkàn melihàt tim-tim di bàwàh kàmi gàrà-gàrà di pàpàn bàwàh persàingàn àmàt ketàt.

sesuàtu keberhàsilàn menàng sàjà tim àndà bisà nàik tigà peringkàt. Màsih àdà bànyàk poin yàng bisà didàpàtkàn, jàdi semogà sàjà Sunderlànd bisà meràngkàk nàik.”


To Top