👍 Berita Bola

Berita Bola Messi Bukan Satu-Satunya Yang Terhebat?

berita-bola-messi-bukan-satu-satunya-yang-terhebat

Berita Bola Messi Bukan Satu-Satunya Yang Terhebat?

berita-bola-messi-bukan-satu-satunya-yang-terhebat

Berita Bola – Luìs ēnrìquē mēnyēbutkan bahwa Lìonēl Mēssì bukan cuma satu pēmaìn bērkēlas dì Barcēlona, usaì tìmnya mēnghancurkan Bayērn Munìch skor 3-0 dì lēg pērtama sēmìfìnal Lìga Champìons dìnì harì tadì.

Mēssì luar bìasa mēncurì pērhatìan dì pērtandìngan tērsēbut, usaì ìa mēnēruskan pēnampìlannya yang tēngah mēnaik mēmbuat sēsuatu dua gol dan mēnolong Nēymar bikin satu gol tambahan dì 13 mēnìt tērakhìr pērtandìngan.

Namun dēmìkìan, sang manajēr mēnangkis untuk mēmbērìkan pujìan pēnuh pada La Pulga.

“Taktìk Guadìola tērgantung stylē bērmaìn yang ìa usung, tìm yang ìa tanganì, dan fìlosofì yang ìa usung. Dan kamì sēnantiasa bērmaìn mēnggunakan cara yang sama,” tutur ēnrìquē bērbasickan laporan rēportēr.


“Mēssì tak lagì bikin saya hēran. ìa amat ambìsìus. Namun saya tìdak akan mēnyēbutkan bahwa ìa ialah cuma satu pēmaìn bērkēlas dì Barca. Pēkērjaan sēluruh tìm amat luar bìasa, tērlēbìh kamì tìdak kēmasukan gol sama sēkalì,” pungkasnya.

To Top