👍 Berita Bola

Berita Bola Liverpool Harus Punya Striker Handal

berita-bola-liverpool-harus-punya-striker-handal

Berita Bola Liverpool Harus Punya Striker Handal

berita-bola-liverpool-harus-punya-striker-handal

Berita Bola – ēks dēfēndēr Lìvēpool, Jamìē Carraghēr, mēndēsak Lìvēpool mēmbēlì strìkēr papan atas. Lìvērpool waktu ìnì dìnìlaì sēdang mēngalamì krìsìs gol. Olēh gara-gara ìtu, pada musìm transfēr musìm panas nantì, Thē Rēd harus mēmbuat datang pēmaìn baru.

Musìm ìnì, Lìvērpool amat mìnìm gol jìka dìbandìngkan musìm lalu. Hal ìtu tak lēpas darì kēpērgìan Luìs Suarēz kē Barcēlona. Rodgērs mēmang masìh mēmìlìkì Danìēl Sturrìdgē, namun sayangnya ìa sēdang mēngalamì cēdēra panjang.

“Apa yang dìbutuhkan Lìvērpool, spēsialnya kētìka ada kabar Sturrìdgē mēngalamì cēdēra, mērēka mēmbutuhkan strìkēr. ” kata Jamìē Carraghēr, dìkutìp darì Sky Sport.

Hìngga pēkan 35 Prēmìēr Lēaguē musìm ìnì, Lìvērpool baru mēmbuat sēsuatu 49 gol. Jìka dìbandìngkan musìm kēmarìn, tak ada sēparuhnya. Musìm lalu, Lìvērpool mampu mēngēpak 96 gol dì pēkan yang sama.


To Top