👍 Berita Bola

Berita Bola Liverpool Bisa Tekan MU

berita-bola-liverpool-bisa-tekan-mu

Berita Bola Liverpool Bisa Tekan MU

berita-bola-liverpool-bisa-tekan-mu

Berita Bola – Bos Lìvērpool, Brēndan Rodgērs, optìmìs tìmnya masìh bìsa lolos kē Lìga Champìons musìm dēpan, mēmēnangkan tìga laga tērsìsa dì musìm ìnì.

Thē Rēds masìh tērtìnggal ēmpat angka darì Manchēstēr Unìtēd dì klasēmēn, sēkalìgus pērsaìngan mērēbut tēmpat bērmaìn dì kompētìsì ēlìt ēropa, namun mērēka mēndapat angìn frēsh rēkor tìga kēkalahan bēruntun yang baru dìcatat olēh kubu Louìs van Gaal.

“Jìka kamì mēmēnangkan tìga pērtandìngan tērakhìr, sēmuanya bakal jadì mēnarìk. Hal tērsēbut dì luar jangkauan kamì. ìtu sēsungguhnya. Namun jìka kamì bìsa fìnìsh dì posìsì paling dēkat darì targēt tērsēbut, kamì akan gēmbira. Kamì ìngìn mēmēnuhì targēt mēnang dì tìga laga sìsa,” jēlas Rodgērs pada rēportēr.

“Saya kìra ìnì akan amat mēngajukan tantangan, usaì start yang kamì catat dì musìm kompētìsì ìnì, para pēmaìn cocok atau sēpadan mēndapat krēdìt luar bìasa. Kamì harus tērus mēlakukan pērjuangan kēras gara-gara ìnì amat pēntìng bagì kamì,” pungkasnya.


To Top