👍 Berita Bola

Berita Bola Kemenangan Barca Ditangan Messi

berita-bola-kemenangan-barca-ditangan-messi

Berita Bola Kemenangan Barca Ditangan Messi

berita-bola-kemenangan-barca-ditangan-messi

Berita Bola – Aksì apìk Lìonēl Mēssì, kala ìa mēnolong Barcēlona mēnaklukkan Bayērn Munìch dì lēg pērtama sēmìfìnal Lìga Champìons, tìdak lēpas darì pēngamatan ēks pēmaìn Portugal, Luìs Fìgo.

Fìgo mēnìlaì kē-2 tìm bērmaìn bagus dì pērtandìngan yang dìgēlar dì Camp Nou tērsēbut, sēbēlum Mēssì mēmbuat sēsuatu dua gol dan bikin tìmnya tērìnspìrasì untuk mēncatat kēbērhasilan mēnang 3-0.

“Pērtandìngan tērsēbut bērjalan bēgìtu sēmpurna bagì Barcēlona darì sēluruh lìnì. Bayērn juga bērmaìn bēgìtu bagus, hìngga Mēssì nampak dan mēnjadi pēnēntu hasìl akhìr pērtandìngan,” tutur Fìgo bērbasickan laporan Sport.

Barcēlona akan mēnghadapì Rēal Socìēdad dì La Lìga akhìr pēkan ìnì, sēbēlum mērēka bērmaìn mēlawan Bayērn dì lēg kē-2 dì Allìanz Arēna pēkan dēpan.


To Top