👍 Berita Bola

Berita Bola Data Dan Fakta Liga Primer Arsenal Vs Swansea

berita-bola-data-dan-fakta-liga-primer-arsenal-swansea

Berita Bola Data Dan Fakta Liga Primer Arsenal Vs Swansea

berita-bola-data-dan-fakta-liga-primer-arsenal-swansea

Berita Bola – Dēmì fìnìs dì posìsì kē-2, Arsēnal tìdak akan mēlēpas pērtandìngan ìnì, apalagì dì putaran pērtama lalu mērēka dìkalahkan Swansēa Cìty. Sēdang bērada dalam pērìodē posìtìf pērmaìnan yang solìd, tuan rumah bakal mēmbērì gēncētan pada tìm tamu. Bērìkut kamì sajìkan data dan fakta matchday 36 Prēmìēr Lēaguē antara Arsēnal vērsus Swansēa.

kē-2 tìm sudah bērtēmu 7 kalì dì Prēmìēr Lēaguē masìng-masìng mēraìh tìga kēbērhasilan mēnang dan satu pērtandìngan laìnnya bērakhìr ìmbang. Swansēa bērhasìl mēngējar kētērtìnggalan untuk mērēbut 7 darì jumlah sēmua 10 poìn mēlawan Arsēnal. 21 darì 22 gol antara kē-2 tìm dì sēluruh kompētìsì tērcìpta dì babak kē-2. Darì 34 pērtandìngan tērakhìr dì Prēmìēr Lēaguē dì ēmìratēs Stadìum, Arsēnal cuma kalah sēkalì saja. Rēkor lēngkapnya ialah 24 mēnang, sēmbìlan ìmbang. Darì 7 pērtandìngan tērakhìr dì ēmìratēs Stadìum, Arsēnal cuma kēmasukan dua gol saja. Sējak mēlakonì dēbut dì Prēmìēr Lēaguē pada Agustus 2012, Santì Cazorla tēlah mēmbērikankan 28 asìs. bērturut-turut dalam ēmpat laga tērakhìrnya, Arsēnal mēmbuat turun startìng ēlēvēn yang sama. Musìm ìnì Kì Sung-Yuēng sudah mēmbuat sēsuatu 8 gol. Raìhan tērbaìknya dì Prēmìēr Lēaguē.

To Top