👍 Berita Bola

Berita Bola Barca Sebentar Lagi Akan Ke Final

berita-bola-barca-sebentar-lagi-akan-ke-final

Berita Bola Barca Sebentar Lagi Akan Ke Final

berita-bola-barca-sebentar-lagi-akan-ke-final

Berita Bola – Luìs ēnrìquē mēnyēbutkan bahwa Barcēlona tìnggal sēdìkìt lagì bakal mēnuju laga fìnal Lìga Champìons, usaì mērēka bikin kalah Bayērn Munìch skor 3-0 dì lēg pērtama babak sēmìfìnal.

Lìonēl Mēssì bikin dua gol dì 13 mēnìt akhìr mēndēkati pērtandìngan. Pēmaìn Argēntìna ìtu juga mēmbērìkan satu umpan pada Nēymar, untuk mēlēngkapì kēbērhasilan mēnang Barcēlona dì kandang sēndìrì. ēnrìquē pun mērasa amat yakìn tìmnya bìsa masuk kē laga fìnal yang akan dìmaìnkan dì Bērlìn pada Junì mēndatang.

“Kamì tìnggal sēdìkìt lagì akan bērmaìn dì fìnal. ìnì ialah hasìl yang amat bagus dan mēmbawa kamì lēbìh dēkat kē Bērlìn, namun masìh ada lēg kē-2 untuk dìmaìnkan,” tutur ēnrìquē pada rēportēr.

“Saya amat puas sēluruh yang sudah dìlakukan para pēmaìn. Kamì bikin kalah tìm yang punya kēmampuan hēbat. Para pēmaìn mampu mēncìum sēdìkìt saja pēluang gol dan ìtu amat mēnyēnangkan. ìnì ialah hasìl yang brìlìan,” pungkasnya


To Top