👍 Berita Bola

Berita Bola Arsenal Sudah Lalui Masa Sulit

berita-bola-arsenal-sudah-lalui-masa-sulit

Berita Bola Arsenal Sudah Lalui Masa Sulit

berita-bola-arsenal-sudah-lalui-masa-sulit

Berita Bola – Manajēr Arsēnal, Arsēnē Wēngēr mēngucapkan jìka ìa dan pasukannya sudah bērhasìl mēlēwatì masa-masa bērat dalam satu tahun Buntutnya. Salah satu yang palìng dìsorotì Wēngēr ialah banyaknya pēmaìn kuncì yang pērgì dan bērbaur Club rìval.

Mēmang pēnjualan pēmaìn pēntìng sēakan mēnjadì tradìsì dì Arsēnal. Nama-nama sēpērtì Cēsc Fabrēgas, Samìr Nasrì, dan Van Pērsìē ialah contoh nyatanya. Kēndatì dēmìkìan Wēngēr mampu tērus mēmbawa Arsēnal bērkompētisi dì pēntas Lìga Champìons.

“Tìdak mudah untuk mēnampìlkan pērmaìnan bērkualìtas tìap tahun. Kamì harus mēndagangkan pēmaìn-pēmaìn tērbaìk kamì tìap tahunnya, namun sēkarang kamì sudah bìsa mēlēwatì kēsulìtan tērsēbut.” tutur Wēngēr.

“Kìnì kamì mēmìlìkì skuat kualìtas top. Jìka kamì bìsa mēnguatkan skuat kamì untuk musìm dēpan, sudah pasti kamì akan mēmbuatnya.” pungkasnya.


To Top