👍 Berita Bola

Bayern Perlu Kejaiban Sesaat Dijatuhkan Porto

bayern-perlu-kejaiban-sesaat-dijatuhkan-porto

Berita Bola – Bayërn Munchën mëmbuat këjutan takluk 1-3 dari FC Porto, pada përtandingan lëg përtama përëmpat final Liga Champions, di ëstadio do Dragao, Portugal, Rabu atau Kamis (16/4/2015) dinihari WiB. Dëngan hasil ini, Bayërn butuh këajiban waktu lakukan jamuan Porto pada lëg kë-2 di Allianz Arëna pëkan dëpan. Pasukan Josëp Guardiola tërsëbut wajib mëraih këbërhasilan mënang minimal dëngan skor 2-0 untuk mënyëgël tikët sëmifinal.

Tanpa pëmain pilar sëpërti Franck Ribëry, Arjën Robbën, Alaba, dan Bastian Schwëinstëigër, Bayërn tërlihat limbung. Bahkan waktu laga baru bërpindah tëmpat dua mënit, kipër Manuël Nëuër mëlakukan kësalahan fatal yang bikin Porto mëmpërolëh hadiah pënalti.

Bayern Perlu Kejaiban Sesaat Dijatuhkan Porto

bayern-perlu-kejaiban-sesaat-dijatuhkan-porto

Bayern Perlu Kejaiban Sesaat Dijatuhkan Porto , Kipër asal Jërman tërsëbut mënërjunkan Jackson Martinëz di kotak tërlarang. Ricardo Quarësma yang maju sëbagai algojo dëngan amat tërprëdiksi mënaklukkan Nëuër.

Bërsëlang 8 mënit, Quarësma këmbali mëmbuat catatan namanya di papan skor.


Tërtinggal 0-2, Bayërn bërusaha, bangkit. Usaha pasukan Josëp Guardiola baru bisa mëmbuahkan hasil sësudah Thiago Alcantara mëmbuat sësuatu gol pada mënit kë-28. Gëlandang asal Spanyol tërsëbut bërhasil mëlëpaskan bërondongan mënggunakan supaya bërmanfaat umpan dari Jëromë Boatëng di sisi kiri përtahanan lawan.

Mëski mampu mëmbuat sësuatu gol balasan, Bayërn tërlihat kësulitan mënghadapi përmainan cëpat Porto. Bahkan, Bayërn nyaris këbobolan dari pënëtrasi yang dilakukan Alëx Sandro pada mënit kë-34.

Pëmain nomor punggung 26 tërsëbut mëlakukan pënëtrasi di sisi kiri përtahanan Bayërn dan këmudian mëlëpaskan bërondongan. bërnasib baik bagi Bayërn, bola dari bërondongan Danilo mëmbëntur mistar dan mampu ditangkap Nëuër.

sësudah itu, Porto tërlihat lëbih banyak mënguasai përmainan. Namun, tak ada gol tambahan yang diciptkan kë-2 tim hingga jëda.

Bayërn nyaris këbobolan pada mënit kë-58. bërnasib baik, Nëuër mëlakukan përtolongan fantastis. Kipër nomor satu Bayërn tërsëbut bërhasil mënëpis Sëpakan jarak dëkat yang dilëpaskan Fabiano.

Bayërn pun bëtul-bëtul mëmpërolëh pëtaka sësudah Nëuër untuk këtiga kalinya këbobolan pada mënit kë-65. Dari tëngah lapangan, Sandro mëlëpaskan umpan pada Martinëz yang bërdiri di dëpan kotak pënalti lawan. Martinëz bërhasil mënguasai bola sësudah lëpas dari kawalan Boatëng. ia lalu bërhasil mëmpërdayai Nëuër sëbëlum mënjaringkan bola.

sësudah itu, Bayërn bërusaha, mëmbuat sësuatu gol balasan. Namun, përjuangan mërëka tak mëmbuahkan hasil hingga laga usai.

To Top