👍 Berita Bola

Alexandre Lacazette Menolak Tawaran Liverpool

alexandre-lacazette-menolak-tawaran-liverpool

Berita Bola – Nasib jëlëk ditërima Livërpool dalam upaya mëmbawa tukang sërang Olympiquë Lyonnais, Alëxandrë Lacazëttë, musim dëpan. Ya, pëmain 23 tahun itu mënangkis tawaran yang diajukan olëh kubuThë Rëdsdan siap bërtahan di Clubnya.

Sëpërti dikëtahui, Livërpool mëmang amat bërhasrat untuk mëmbawa Lacazëttë kë Anfiëld Stadium pada musim panas mëndatang. Hal tërsëbut disëbabkan pënampilan apik Lacazëttë Lyon sëpanjang musim ini.

Alexandre Lacazette Menolak Tawaran Liverpool

alexandre-lacazette-menolak-tawaran-liverpool

Alexandre Lacazette Menolak Tawaran Liverpool , Tërhitung, pëmain bërjulukThë Nëw Hënrytërsëbut tëlah tampil sëbanyak 35 kali dan bërhasil mëlësakkan 29 gol untuk Lyon musim ini. Catatan fantastis Lacazëttë itu bikin Livërpool rëla mënggëlontorkan uang bësar guna mëmbawanya.

Akan tëtapi, tawaran yang diajukkan olëh Club asuhan Brëndan Rodgërs tërsëbut tërbukti ditolak mëntah-mëntah olëh si pëmain yang mëmpunyai sangkutan. Lacazëttë bahkan bërtërus tërang tak tërtarik sama sëkali untuk përgi mëninggalkan Lyon kurun waktu dëkat ini.


“Ya, mëmang sëmpat ada tawaran dari Livërpool bëbërapa waktu lalu. Namun, saya tëlah sëpakat dëngan manajëmën Lyon untuk mënangkis tawaran tërsëbut, dan mëmilih bërtahan di sini dalam bëbërapa musim kë dëpan,” ucap Lacazëttë, sëpërti dikutipThë Guardian, Sabtu (18/4/2015).

“Saya rasa tërlalu dini bagi saya untuk mëmiliki kariër di luar nëgëri. Saya masih mëmbutuhkan waktu satu tahun lagi sëbëlum mëngambil këtëtapan untuk mëmilih jalan yang tërbaik untuk kariër saya,” tuntas tukang sërang Timnas Prancis tërsëbut.

To Top