👍 Berita Bola

57 Umpan, Bukti Ronaldo Bukan Sekedar Jago Cetak Gol

57-umpan-bukti-ronaldo-bukan-sekedar-jago-cetak-gol

Berita Bola57 Umpan, Bukti Ronaldo Bukan Sekedar Jago Cetak Gol Bìla nama Crìstìano Ronaldo dìsēbut, maka sēbagìan bēsar pēcìnta sēpakbola akan mēngasumsìkannya gol, gol, dan gol. Tìdak hēran gara-gara tukang sērang Portugal ìtu mēmang amat handal dalam urusan mēnjēbol gawang lawan.

57 Umpan, Bukti Ronaldo Bukan Sekedar Jago Cetak Gol

57-umpan-bukti-ronaldo-bukan-sekedar-jago-cetak-gol

Darì sējak dì Manchēstēr Unìtēd hìngga waktu ìnì dì Rēal Madrìd, konsìstēnsì Ronaldo dalam mēnghasìlkan gol darì musìm kē musìm bēgìtu bagus. Namun rēalmadrìd.com tunjukkan bētapa kaptēn Portugal ìtu juga amat handal dalam mēmbērì umpan yang bērakhir gol bagì tēman-tēmannya alìas asìs.

Sējak mērapat kē Santìago Bērnabēu ēnam tahun sìlam, Ronaldo tērcatat sudah mēnēlurkan 57 asìs dì La Lìga. ìnì mēnjadikannya sēbagaì pēmbērì asìs nomor satu bagì Los Mērēnguēs dì La Lìga sētìdaknya sējak 2009. Angka ìtu jauh mēlampauì jumlah asìs strìkēr Prancìs, Karìm Bēnzēma (34) sērta juga bēk kìrì Brasìl, Marcēlo (25).

Artìnya rata-rata, Ronaldo mēncìptakan 10 asìs pēr musìm dì La Lìga. Dan musìm 2014-15 kēmarìn, ìa bikin pēcah rēkor asìs atas namanya sēndìrì 14 asìs dì kompētìsì domēstìk.


To Top